Dokonujemy analizy ryzyka ubezpieczeniowego poprzez audyt ubezpieczeniowy

Określamy ilość i rodzaj potencjalnych zagrożeń (audyt techniczny); weryfikujemy funkcjonujące u Klienta umowy ubezpieczenia pod kątem kosztów i standingu przedsiębiorstwa (audyt finansowy).

Opracowujemy sprofilowany program ubezpieczenia

Dostosowujemy zakres ubezpieczenia do zagrożeń zidentyfikowanych w audycie ubezpieczeniowym.

Negocjujemy warunki i stawki ubezpieczeniowe

W oparciu o znajomość rynku, doświadczenie, a przede wszystkim wiedzę naszych brokerów negocjujemy w towarzystwach ubezpieczeniowych najlepsze warunki ubezpieczenia.

Doradzamy w zakresie wyboru ubezpieczyciela oraz wariantu ubezpieczenia

Poprzez szczegółową analizę ofert sporządzaną dla Klienta, pomagamy w wyborze najlepszej propozycji; rekomendując Klientowi ofertę kierujemy się zaproponowanym zakresem ubezpieczenia, stawkami, ale również pozycją rynkową i renomą danego ubezpieczyciela.

Obsługujemy zawarte umowy ubezpieczenia

Administrujemy zawartymi polisami, pilnujemy wznowień, wypowiedzeń i terminów płatności, przejmujemy na siebie ciężar bieżących kontaktów z wybranym ubezpieczycielem.

Nadzorujemy proces likwidacji szkód

Korzystając z wiedzy naszych współpracowników czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody, nadzorując cały proces od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu szkodowym, poprzez stały kontakt z likwidatorami zakładu ubezpieczeń, do zakończenia procesu likwidacji szkody decyzją.

Pomagamy w wycenie ubezpieczanego majątku

Dzięki współpracy z zawodowymi rzeczoznawcami majątkowymi pomagamy naszym Klientom w wycenie majątku ich przedsiębiorstw.