Właściwa wycena posiadanego majątku ma kluczowe znaczenie w sytuacji kiedy pojawia się konieczność określenia przez Klienta sum ubezpieczenia, które później znajdą się na polisie. W przypadku szkody stanowią one podstawę naliczania wysokości odszkodowania.

Prawidłowe określenie wartości składników majątku, uwzględniające choćby koszty odbudowy nieruchomości bądź przywrócenia rzeczy do stanu sprzed zaistnienia zdarzenia szkodowego ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Ponadto w sytuacji gdy majątek jest przedmiotem różnych operacji finansowych taka wycena jest często warunkiem koniecznym dojścia do skutku planowanej transakcji.

Dzięki stałej współpracy z zawodowymi rzeczoznawcami majątkowymi KBK&W pomaga w zorganizowaniu profesjonalnych oględzin oraz wyceny posiadanego majątku.